top of page

NTB

Under koronapandemien flyttet jeg fra Oslo til Bergen. Der åpnet det seg en mulighet for å jobbe frilans for NTB. Forkortelsen står for "Norsk Telegrambyrå" og er et nasjonalt nyhetsbyrå. Min tid sammen med NTB som startet med bilder av oljerigger på Øygarden. Siden slutten av 2020 til nå har jeg fotografert alt fra kjendisfester til krigsskip for fotobyrået. Under finner du et utvalg fra mitt arbeid.

bottom of page